Skip to content

Nasza misja
Wspieranie firm w rozwoju ich biznesu poprzez budowanie różnorodnych, otwartych i pełnych szacunku miejsc pracy.

Nasz wizja
Dostarczanie najlepszej wiedzy, narzędzi i przestrzeni do współpracy, służących budowaniu bardziej świadomych i włączających organizacji biznesowych i niebiznesowych oraz wzmacnianiu liderek i liderów.


Nasze cele

Wspieranie organizacji oraz liderek i liderów w ich dążeniu do rozwoju, poprzez towarzyszenie im w budowaniu miejsc pracy otwartych na różnorodne perspektywy i pomysły, miejsc pracy pełnych szacunku i otwartości na drugiego człowieka.

Kim jesteśmy

Jesteśmy otwartą platformą współpracy dla tych, którzy widzą w budowaniu włączających miejsc pracy – human&business case. Jesteśmy partnerem i przewodnikiem dla tych, którzy wierzą, że lepszy biznes to biznes, w którym każda osoba zatrudniona może być sobą i w pełni realizować swój potencjał. 

W co wierzymy

Wierzymy w to, że różnorodność, równość, sprawiedliwość i włączenie wpływają na każdą część organizacji. 

Wierzymy w to, że różnorodność i kultura oparta na szacunku nie są fanaberią czy luksusami zarezerwowanymi dla wybranych. Wręcz przeciwnie – stanowią dźwignię dla innowacyjności, poprawy wydajności i lojalności osób, z którymi współpracujemy. Dziś potrzebujemy tego w sposób szczególny. 

Wierzymy, że sukces każdej organizacji zależy od zdolności korzystania z różnorodnych myśli i doświadczeń, kwestionowania ustalonych sposobów myślenia i odblokowywania rozwiązań, które umożliwiają organizacjom prosperowanie.

Wierzymy w stawianie ludzi na pierwszym miejscu.
Wierzymy, że każdy_a z nas może być aktywnym_ą sojusznikiem_ką i tworzyć bardziej włączającą kulturę, która wspiera różnorodność we wszystkich jej formach. 

Wierzymy w siłę współpracy.

Wierzymy w zorientowane na człowieka: organizacje, zespoły, produkty i usługi.

Wierzymy też, że jest to dobre dla świata.