Skip to content

Dlaczego warto
Poznaj 5 powodów, dla których warto do nas dołączyć

Rozszerzenie sieci kontaktów i wzmocnienie swojego biznesu poprzez nawiązanie wartościowych partnerstw

→  W ciągu roku proponujemy ponad 50 okazji do nawiązania kontaktów!

 

Polish Diversity Chamber of Commerce

Udział w dedykowanych wydarzeniach, które oferują specjalistyczny know-how

→  Dostęp do najbardziej aktualnej i praktycznej wiedzy – zarówno z Polski, jak i ze świata. Różnorodność form i tematów.

Dostęp do praktycznych, autorskich narzędzi, które pomogą skutecznie zarządzać różnorodnym zespołem 

→ Możliwość skorzystania ze spotkań narzędziowych i konkretnych rozwiązań.

Wielokanałowa, regularna promocja firmy 

→ Możliwość dzielenia się na forum swoimi praktykami z zakresu diversity &inclusion. Obecność w materiałach i kanałach Izby.

Realny wpływ na zmiany systemowe wspierające zatrudnienie w Polsce osób z grup marginalizowanych społecznie.

Nasza historia

Po ponad 7 latach zaangażowania w tworzenie Kongresu Różnorodności i budowania społeczności wokół tematu diversity & inclusion poczuliśmy w Better potrzebę, ale też i gotowość rynku, by ruszyć dalej. Postanowiliśmy stworzyć miejsce, które – międzysektorowo i partnersko – będzie skupiało organizacje wokół włączającego podejścia w biznesie i miało realny wpływ na to, jak wyglądają firmy w Polsce. Chcemy, żeby było przestrzenią do dzielenia się wiedzą, sprzyjało networkingowi, umożliwiało dostęp do narzędzi i konkretnych rozwiązań, a także wpływało na ustawodawstwo oraz wspierało systemowo grupy marginalizowane na rynku pracy.  Inspiracją do działań w modelu izby handlowej była nasza zaprzyjaźniona, siostrzana Romanian Diversity Chamber of Commerce.