Skip to content

Nasza misja
Wspieranie firm w rozwoju ich biznesu poprzez budowanie różnorodnych, otwartych i pełnych szacunku miejsc pracy.

Nasz wizja
Dostarczanie najlepszej wiedzy, narzędzi i przestrzeni do współpracy, służących budowaniu bardziej świadomych i włączających organizacji biznesowych i niebiznesowych oraz wzmacnianiu liderek i liderów.


Nasze cele

Wspieranie organizacji oraz liderek i liderów w ich dążeniu do rozwoju, poprzez towarzyszenie im w budowaniu miejsc pracy otwartych na różnorodne perspektywy i pomysły, miejsc pracy pełnych szacunku i otwartości na drugiego człowieka.

Członkowie założyciele Polish Diversity Chamber of Commerce

Polish Diversity Chamber of Commerce Member Ashoka
Polish Diversity Chamber of Commerce Member Dentons
Polish Diversity Chamber of Commerce Member Leżę i Pracuję
Polish Diversity Chamber of Commerce Member Servier
Polish Diversity Chamber of Commerce Member Better

Kim jesteśmy

Jesteśmy otwartą platformą współpracy dla tych, którzy widzą w budowaniu włączających miejsc pracy – human&business case. Jesteśmy partnerem i przewodnikiem dla tych, którzy wierzą, że lepszy biznes to biznes, w którym każda osoba zatrudniona może być sobą i w pełni realizować swój potencjał. 

W co wierzymy

Wierzymy w to, że różnorodność, równość, sprawiedliwość i włączenie wpływają na każdą część organizacji. 

Wierzymy w to, że różnorodność i kultura oparta na szacunku nie są fanaberią czy luksusami zarezerwowanymi dla wybranych. Wręcz przeciwnie – stanowią dźwignię dla innowacyjności, poprawy wydajności i lojalności osób, z którymi współpracujemy. Dziś potrzebujemy tego w sposób szczególny. 

Wierzymy, że sukces każdej organizacji zależy od zdolności korzystania z różnorodnych myśli i doświadczeń, kwestionowania ustalonych sposobów myślenia i odblokowywania rozwiązań, które umożliwiają organizacjom prosperowanie.

Wierzymy w stawianie ludzi na pierwszym miejscu.
Wierzymy, że każdy_a z nas może być aktywnym_ą sojusznikiem_ką i tworzyć bardziej włączającą kulturę, która wspiera różnorodność we wszystkich jej formach. 

Wierzymy w siłę współpracy.

Wierzymy w zorientowane na człowieka: organizacje, zespoły, produkty i usługi.

Wierzymy też, że jest to dobre dla świata.

Nasza historia

Po ponad 7 latach zaangażowania w tworzenie Kongresu Różnorodności i budowania społeczności wokół tematu diversity & inclusion poczuliśmy w Better potrzebę, ale też i gotowość rynku, by ruszyć dalej. Postanowiliśmy stworzyć miejsce, które – międzysektorowo i partnersko – będzie skupiało organizacje wokół włączającego podejścia w biznesie i miało realny wpływ na to, jak wyglądają firmy w Polsce. Chcemy, żeby było przestrzenią do dzielenia się wiedzą, sprzyjało networkingowi, umożliwiało dostęp do narzędzi i konkretnych rozwiązań, a także wpływało na ustawodawstwo oraz wspierało systemowo grupy marginalizowane na rynku pracy.  Inspiracją do działań w modelu izby handlowej była nasza zaprzyjaźniona, siostrzana Romanian Diversity Chamber of Commerce.